1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας (“www.interratrade.gr”). Αυτή η ιστοσελίδα διαχειρίζεται και συντηρείται από »Interra Trade» , με έδρα την Ελλάδα στην Παυσανίου 1-3, Άγιος Δημήτριος  – T.K.: 17343

 1. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του www.interratrade.gr. Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας καθώς και η αγορά προϊόντων στο www.interratrade.gr βασίζονται στην υπόθεση ότι αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης έχουν διαβαστεί, κατανοηθεί και γίνει αποδεκτοί από εσάς.

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας, η αποστολή της INTERRA TRADE  συνίσταται στην πώληση προϊόντων μόνο σε «καταναλωτές». «Καταναλωτής»: κάθε  πρόσωπο που ενεργεί στο www.interratrade.gr για σκοπούς που  εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα (εάν υπάρχει).  Ο Πάροχος δεν θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου και του περιεχομένου του από τους χρήστες του που δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης του Παροχέα για εκ προθέσεως αδικήματα και βαριά αμέλεια.

Συγκεκριμένα, θα είστε υπεύθυνοι για την κοινοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που δεν είναι σωστά, ψευδή ή αφορούν τρίτα μέρη (σε περίπτωση που τέτοια τρίτα μέρη δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους), καθώς και για τυχόν ακατάλληλη χρήση αυτών των δεδομένων ή πληροφοριών.

Όλες οι πληροφορίες είναι νομικά δεσμευτικές μόλις δημοσιευτούν στον ιστότοπο σε οποιαδήποτε ενότητα του www.interratrade.gr. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους ή μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του www.interratrade.gr, μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Η «Interra Trade» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς και χωρίς μερική προειδοποίηση ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιούνται στον ιστότοπό της, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα πρότυπα συναλλαγών της. Η «Interra Trade» έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες της για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή μέσω του ιστότοπου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αλλαγή των προϋποθέσεων δεν περιέχει παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει.

 1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η «Interra Trade»  δεσμεύεται για την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που υπάρχουν στον ιστότοπό της www.interratrade.gr, σχετικά με την ύπαρξη των βασικών χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε κάθε προϊόν που προσφέρει καθώς και την ακρίβεια των γεγονότων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον διαδικτυακό τόπο της “INTERRA TRADE ”, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων που δεν έχουν παρατηρηθεί ή έχουν γίνει απρόθυμα ή λόγω διακοπής της λειτουργίας του ιστότοπου λόγω πραξη του θεου. Οι διαστάσεις των προϊόντων καταγράφονται περίπου και μόνο για ενημέρωση σας. Οι διαστάσεις για τις σακούλες και τα άλλα σχετικά προϊόντα είναι ακριβείς και μετρούνται από βελονιά σε βελονιά. Τα εμφανιζόμενα χρώματα είναι τόσο ακριβή όσο το επιτρέπει η τεχνολογία του Διαδικτύου, αλλά μπορεί να υπάρχει πιθανότητα εξασθένισης, καθώς τα χρώματα δεν μπορούν να παραχθούν με ακρίβεια στις οθόνες σας.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «Interra Trade»  δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την άμεση ενημέρωση των τελικών καταναλωτών σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα τους. Η «Interra Trade» ευθύνεται μόνο για εξαπάτηση και αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί και των πληροφοριών που παρέχει η εταιρεία ή των υπηρεσιών που παρέχει μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Η «Interra Trade» δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο σχετικά με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της υποδομής τους με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, η »Interra Trade» δεν φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτου προσώπου και ιδιαίτερα για επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτου προσώπου σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που παρέχονται. Όλα τα προϊόντα πληροφοριών, το υλικό, η υπηρεσία που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο ή παρέχονται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, γραφημάτων, εικόνων, κειμένου java, cookie, παρέχονται σε αυτήν την έγκυρη μορφή (“Όπως είναι”) χωρίς υποχρέωση, εγγύηση ή προϋπόθεση οποιουδήποτε τύπου, είτε ρητή είτε έμμεση. Επιπλέον, η »Interra Trade» δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο ιστότοπός της θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή ότι η παρούσα ιστοσελίδα και ο διακομιστής της δεν έχουν μολυνθεί από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου που ισχύει επίσης σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο www.interratrade.gr και να χρησιμοποιούν τις σχετικές υπηρεσίες χωρίς να πραγματοποιούν αγορές. Η Πολιτική Απορρήτου θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς και για ποιους σκοπούς το www.interratrade.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως έργα, εικόνες, εικόνες, διάλογοι, μουσική, ήχοι, βίντεο, έγγραφα, σχέδια, φιγούρες, λογότυπα, μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχήματα, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχέδια, διαγράμματα, διατάξεις, μέθοδοι, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό (συλλογικά, «Περιεχόμενο»), είναι ιδιοκτησία της INTERRA TRADE  ή Provider και προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παραγώγων έργων από, ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, του Περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της INTERRA TRADE  and Provider ανάλογα με την περίπτωση. .

Η εταιρεία INTERRA TRADE  ή / και ο Πάροχος έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να εξουσιοδοτούν ή να απαγορεύουν κατά την απόλυτη κρίση τους οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγου έργου ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει , το περιεχόμενο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERRA TRADE  ή / και ο Πάροχος έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να διεκδικήσουν την ιδιοκτησία οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε σε αυτόν τον Ιστότοπο και να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε χρήση, παραμόρφωση ή άλλη τροποποίηση αυτού του Περιεχομένου. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παραγώγων έργων από ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, το Περιεχόμενο ρητώς εξουσιοδοτημένο γραπτώς από την INTERRA TRADE  and Provider θα πραγματοποιείται από εσάς για νόμιμους σκοπούς μόνο και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα διακριτικά σήματα που αντιπροσωπεύουν την “INTERRA TRADE ” ή / και τα τρίτα μέρη της που συνάπτουν μαζί τους μαζί με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά εμπορικά σήματα και διακριτικά σήματα της “INTERRA TRADE ” ή και www interratrade.gr ή / και τα τρίτα μέρη που αναφέρονται παραπάνω και προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και παράνομου ανταγωνισμού.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα του προσωπικού διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατικών μεταφορέων, αποτελούν τη δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, κατά συνέπεια, αυτοί οι μεταφορείς φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «Interra Trade»  δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την άμεση ενημέρωση των τελικών καταναλωτών σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα τους. Η «Interra Trade» ευθύνεται μόνο για εξαπάτηση και αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί και των πληροφοριών που παρέχει η εταιρεία ή των υπηρεσιών που παρέχει μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Η «Interra Trade» δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο σχετικά με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της υποδομής τους με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, η »Interra Trade» δεν φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτου προσώπου και ιδιαίτερα για επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτου προσώπου σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που παρέχονται. Όλα τα προϊόντα πληροφοριών, το υλικό, η υπηρεσία που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο ή παρέχονται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, γραφημάτων, εικόνων, κειμένου java, cookie, παρέχονται σε αυτήν την έγκυρη μορφή (“Όπως είναι”) χωρίς υποχρέωση, εγγύηση ή προϋπόθεση οποιουδήποτε τύπου, είτε ρητή είτε έμμεση. Επιπλέον, η »Interra Trade» δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο ιστότοπός της θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή ότι η παρούσα ιστοσελίδα και ο διακομιστής της δεν έχουν μολυνθεί από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

 • ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι κατάλληλο ή νόμιμο σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας. Ωστόσο, σε περίπτωση που τέτοιο περιεχόμενο θεωρείται παράνομο ή παράνομο σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, μην έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και, όπου επιλέγετε, ωστόσο, να σας ενημερώσουμε για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το www Το .interratrade.gr θα είναι αποκλειστική και προσωπική σας ευθύνη. Ο Πάροχος έχει επίσης υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του www.interratrade.gr είναι ακριβές και δεν περιέχει λανθασμένες ή ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, ο Πάροχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου, εκτός από την ευθύνη του για αδικοπραξία και βαριά αμέλεια και όπως άλλως προβλέπεται από το νόμο. Επιπλέον, ο Πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί συνεχώς, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση προβλήματος στη χρήση της ιστοσελίδας μας, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας. Ένας εκπρόσωπος του Προμηθευτή θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει και να σας βοηθήσει να επαναφέρετε την πρόσβασή σας στον ιστότοπο, στο μέτρο του δυνατού.

 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ

Μόλις ολοκληρώσετε και επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας μέσω Διαδικτύου συμπληρώνοντας και στέλνοντας τη σχετική φόρμα παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.interratrade.gr, θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας στέλνοντάς σας έναν αριθμό παραγγελίας μέσω e-mail. Η INTERRA TRADE  προσπαθεί να επεξεργαστεί κάθε παραγγελία, αλλά ενδέχεται να προκύψουν ειδικές περιστάσεις στις οποίες θα πρέπει να απορριφθεί κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας, παρά το γεγονός ότι έχετε στείλει επιβεβαίωση παραγγελίας και η INTERRA TRADE  διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια παραγγελία ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του.
Εάν δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της παραγγελίας σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 20 ημερών από το e-mail επιβεβαίωσης και θα προσφέρουμε ένα παρόμοιο προϊόν ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας επιστρέφοντας το πλήρες ποσό που πληρώσατε από εσάς.

Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση όλων των παραγγελιών σας, η αποδοχή μιας παραγγελίας δεν συνεπάγεται νομική κατάρτιση του συμβολαίου πώλησης και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της παραγγελίας σας.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την παράδοση σε σας του προϊόντος που παραγγέλθηκε.

Σε μια προσπάθεια αποτροπής της παράνομης χρήσης πιστωτικών καρτών και άλλων επιλογών πληρωμής, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο για να επιβεβαιώσουμε την απουσία εξαπάτησης σε κάθε παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι δυνατόν να αποτρέψουμε πλήρως τη χρήση τέτοιων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Το τελικό τιμολόγιο / απόδειξη θα συμπεριληφθεί στην παραγγελία σας κατά την παραλαβή του προϊόντος που παραγγέλθηκε (ή οποιοδήποτε άλλο συμφωνημένο προϊόν).

Η διάταξη πρέπει να γνωρίζει ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:
1. Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή / και μέσω e-mail, για να προτείνουμε μια εναλλακτική λύση.
2. Λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών ή απεργιών, και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή / και μέσω email, για να επιβεβαιώσουμε εάν εξακολουθείτε να θέλετε την παραγγελία υπό αυτές τις προϋποθέσεις.
3. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσετε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή / και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, ή σε σχέση με το προϊόν ή σε σχέση με την πληρωμή), διότι π.χ. τα δεδομένα που εισάγονται δεν έχουν καταχωρηθεί ή ενημερωθεί σωστά.

 • ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας είναι τελικές τιμές. Πριν αποστείλετε την παραγγελία δηλώνετε ότι ενημερώσατε ότι οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας περιλαμβάνουν φόρους, τέλη και κάθε είδους τελωνεία ή άλλες χρεώσεις.

 • ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για αποστολές προϊόντων εντός Ελλάδας, η INTERRA TRADE  δέχεται πληρωμές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, e-Banking – Άμεση τραπεζική μεταφορά, Οι πληρωμές γίνονται μόνο σε ευρώ.

Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, συμφωνείτε ότι η παραγγελία συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής.
Οι αποδεκτές κάρτες είναι Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Dinners Club International και Union Pay.

Εάν επιλέξετε e-Banking – Άμεση τραπεζική μεταφορά, ο χρήστης θα λάβει αυτόματα email που θα περιέχει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού για την INTERRA TRADE . Τα εμπορεύματα θα κρατηθούν για την παραγγελία επιβεβαίωσης της πληρωμής. Θα σας ζητηθεί από τον Χρήστη να στείλει με φαξ ή μέσω email ένα σαρωμένο αντίγραφο της Τραπεζικής Μεταφοράς εντός 48 ωρών από την παραλαβή του email που ζητά την πληρωμή.

Είναι υποχρεωτικό για τον χρήστη να στείλει μέσω φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαρωμένο αντίγραφο τραπεζικής μεταφοράς εντός 48 ωρών, προκειμένου να αποφευχθεί η ακύρωση της παραγγελίας. Τα εμπορεύματα θα προωθηθούν μόλις η πληρωμή φτάσει στον λογαριασμό της INTERRA TRADE . Εάν το φαξ ή το email τραπεζικής μεταφοράς δεν ληφθεί εντός 48 ωρών από το αίτημα, η παραγγελία θα ακυρωθεί. Τα εμπορεύματα θα σταλούν μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή της INTERRA TRADE  και τα εμπορεύματα είναι διαθέσιμα για αποστολή.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί κατά παραγγελία και εάν το αίτημα δεν προχωρήσει, η πληρωμή θα επιστραφεί (και δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής θα καταβληθούν μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης).
Το ποσό χρέωσης μόνο της αξίας του προϊόντος που παραγγέλθηκε, αναφέροντας τυχόν και όλες τις πρόσθετες χρεώσεις, όπως τα έξοδα αποστολής.

Για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της βαφής ή της πιστωτικής κάρτας, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που βρίσκονται στον ιστότοπο www.interratrade.gr.

Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Η χρέωση μιας χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας θα πραγματοποιηθεί μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο και πιστοποίηση των δεδομένων και την εγκυρότητά της.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σωστή εγγραφή και το πραγματικό στοιχείο της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και θα χρειαστείτε την κάρτα που χρησιμοποιείται για την κατοχή της συναλλαγής.

Οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους επικύρωσης και εξουσιοδότηση από τον εκδότη της κάρτας. Εάν δεν έχουμε λάβει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη παράδοση του προϊόντος που παραγγέλθηκε και δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη σύναψη της σύμβασης πώλησης μαζί σας.
Εάν επιλέξετε την παράδοση ως τρόπο πληρωμής, πρέπει να πληρώσετε τον ταχυμεταφορέα κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, διαφορετικά η παραγγελία δεν θα παραδοθεί.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες η INTERRA TRADE  προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως το όνομα και τη διεύθυνση αποστολής, ώστε να επιτρέπεται η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών.

Όποια μέθοδος και αν επιλέξετε, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ή λιανικής απόδειξης ή τιμολογίου.
Τιμολόγιο που εκδίδεται σε εταιρείες και επαγγελματίες, συμπληρώνουν την παραγγελία τους τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα εταιρείας, Αριθμός φορολογικού μητρώου, Φορολογική υπηρεσία, επάγγελμα και για ελεύθερους επαγγελματίες.

Το τιμολόγιο / απόδειξη θα σταλεί με την παραγγελία σας. Αν θέλετε να ελέγξετε το λογαριασμό σας στο μεταξύ, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και ελέγξτε το www.AnavtiFurs.com ανατρέξτε στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου” και “Παρακολούθηση παραγγελιών” αφού συνδεθείτε ως μέλος.

Επίσης, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους και πληρώστε, επιστρέφεται εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε το προϊόν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Όπου η αγορά μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας θα πιστωθεί αμέσως στην κάρτα σας και με το PayPal η περίπτωση αγοράς είναι άμεση πίστωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού σας.

Εάν η αγορά πραγματοποιήθηκε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για να διασφαλιστεί ότι ο κάτοχος, η παράδοση αγαθών μόνο στον αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να λάβει την παραγγελία σας αυτοπροσώπως δείχνοντας την αρχική ταυτότητα ή διαβατήριο και χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Απαγορεύτηκε η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο μέρος, εκτός εάν ο αγοραστής εξουσιοδοτήσει γραπτώς τρίτο μέρος. Στην περίπτωση της γραπτής εξουσιοδότησης, ο εξουσιοδοτημένος πρέπει να εμφανίσει αυτά τα έγγραφα για να ολοκληρώσει την παράδοση των προϊόντων που έγιναν με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή PayPal) τυχόν έξοδα αποστολής που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής και πληρώθηκε από τον τελευταίο κατά την παραγγελία προϊόντων.

Για περαιτέρω ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, η INTERRA TRADE  χρησιμοποιεί το COMODO ως πάροχους πληρωμών μέσω τρίτων. Έτσι, κατά τη διαδικασία αγοράς με αριθμό χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας που παρέχετε στο διαδίκτυο αποστέλλεται σε έναν ασφαλή διακομιστή (ασφαλής διακομιστής) του COMODO. Τυχόν προμήθειες που σχετίζονται με την πληρωμή του COMODO θα επιδεινώσουν την INTERRA TRADE

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οι προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, αριθμός λογαριασμού πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κ.λπ.) κωδικοποιούνται συνδέοντας SSL 128 / 256bit σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η παραβίαση ή η ανάγνωση αυτών των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι οι προσπάθειές μας θα είναι επιτυχημένες, καθώς η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσίας e-mail δεν είναι ο ασφαλέστερος τρόπος αποστολής και ενέχει κινδύνους ανάγνωσης τέτοιων πληροφοριών από τρίτους, χωρίς εξουσιοδότηση.

Η INTERRA TRADE  δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα και δεν αποθηκεύει πληροφορίες στην τράπεζά σας ή με τη χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα. Επομένως, εισαγάγετε τα στοιχεία της πληρωμής σας με οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε με εμάς.

Η εταιρεία INTERRA TRADE  δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που δεν είναι μέλος του οποίου η κάρτα χρησιμοποιήθηκε παράνομα ή χρησιμοποιήθηκε παράνομα.

Η εταιρεία INTERRA TRADE  δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware ή παρόμοια κατά τη σύνδεσή σας στον ιστότοπό μας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόγραμμα προστασίας από ιούς, τείχη προστασίας και τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί.

 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση που εισαγάγετε είναι σωστή.

Η παράδοση του δέματός σας θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) έως επτά (7) εργάσιμων ημερών.

Υποβάλετε την παραγγελία σας πριν από τις 12 μ.μ. Δευτέρα – Πέμπτη και λάβετε την παραγγελία σας εντός τριών (3) έως επτά (7) εργάσιμων ημερών (εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες / αργίες).

Εάν η παραγγελία σας γίνει και γίνει αποδεκτή πριν από τις 21:00, Δευτέρα – Πέμπτη, στοχεύουμε να παραδοθεί η παραγγελία σας στην πόρτα σας εντός τριών (3) έως επτά (7) εργάσιμων ημερών. Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται μετά τις 12 μ.μ. θα χρειαστούν επιπλέον 24 ώρες για την παράδοση (εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι δημόσιες / επίσημες αργίες).

Σε κάθε περίπτωση θα σας στείλουμε e-mail με την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης.

Οι εργάσιμες ημέρες είναι Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι παραγγελίες αποστέλλονται από την Ελλάδα.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της παραγγελίας σας ανά πάσα στιγμή στο “Ο λογαριασμός μου” και στο “Παρακολούθηση παραγγελιών” αφού συνδεθείτε ως μέλος στον ιστότοπό μας. Εάν, λόγω συγκεκριμένων περιστάσεων, το προϊόν σας δεν παραδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, έχετε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά με παρατεταμένο χρόνο παράδοσης είτε να ζητήσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας και να επιστρέψετε το χρηματικό ποσό που πληρώσατε.

Είναι προτιμότερο να εισαγάγετε μια διεύθυνση απόδειξης όπου κάποιος θα είναι παρών για να λαμβάνει την παραγγελία σας κατά τις ώρες εργασίας, όπως ο χώρος εργασίας σας. Εάν δεν υπάρχει κανείς εξουσιοδοτημένος να λάβει και να υπογράψει για παραγγελία στον τόπο παραλαβής, παραμένετε στο γραμματοκιβώτιό σας μια σημείωση που σας ενημερώνει για την ατελή παράδοση και πού θα μπορείτε να λάβετε πακέτα. Σε περίπτωση που το δέμα θα επιστραφεί στην INTERRA TRADE  επειδή δεν έχει ληφθεί ή μια λανθασμένη δήλωση διεύθυνσης αποζημιώνει την τιμή αγοράς αλλά όχι τα έξοδα αποστολής.

Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, ενημερώστε αμέσως την εταιρεία INTERRA TRADE  και, αν είναι δυνατόν, στείλτε φωτογραφίες.

Η εταιρεία INTERRA TRADE  αποστέλλει παγκοσμίως με DHL ή EMS.

Η εταιρεία INTERRA TRADE  δεν παραδίδει σε PO Boxes.

Οι αποστολές που προορίζονται για χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιέχουν τιμολόγιο ή άλλα έγγραφα που δηλώνουν την αξία των εμπορευμάτων.

Όλες οι αποστολές που προορίζονται για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απαιτείται από τους τελωνειακούς κανονισμούς, συνοδεύονται από τιμολόγιο που δηλώνει την αξία των εμπορευμάτων.

 • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Το www.interratrade.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Η INTERRA TRADE  δηλώνει ότι δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων ή το περιεχόμενό τους. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή / και για τους κανόνες που έχουν υιοθετήσει σχετικά με, ενδεικτικά, το απόρρητό σας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους. Το www.interratrade.gr παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους αποκλειστικά για να βοηθήσει τους χρήστες του να αναζητούν και να περιηγούνται στο Διαδίκτυο και να επιτρέπουν συνδέσμους σε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο. Όταν ο Πάροχος παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, ο Πάροχος δεν συνιστά στους χρήστες του να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το περιεχόμενο ιστού τους ή για υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχονται και πωλούνται από αυτούς τους ιστότοπους σε χρήστες του Διαδικτύου.

 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ρυθμίζονται από τον Ελληνικό Νόμο και συγκεκριμένα από τον Ν. 2251/1994 για την «Προστασία των Καταναλωτών», με το Προεδρικό Διάταγμα Αρ. 131/2003 και από τον Ν. 3471/2006.
Σημειώστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για εναλλακτική εξωδικαστική επίλυση διαφορών, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/odr.