1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ , της INTERRA TRADE  μπορείτε να επιστρέψετε τα επιλεγμένα προϊόντα εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, εάν αλλάξετε γνώμη,  η επιλογή δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή εάν το προϊόν είναι λάθος (Εκτός από την περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στον όρο 17.2 παρακάτω). Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.interratrade.gr και αφού συμβουλευτείτε την “Πολιτική Επιστροφών”, στείλτε το αίτημά σας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επιστροφής στο www.interratrade.gr. Πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στην εταιρεία INTERRA TRADE  χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώσατε την εταιρεία INTERRA TRADE  σχετικά με την πρόθεσή σας να κάνετε ανάληψη. Εάν επιστρέψετε το προϊόν λόγω απόσυρσης, χρεώνεστε για το άμεσο κόστος επιστροφής.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, είστε υποχρεωμένοι να παραδώσετε ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως παραλήφθηκε, άθικτη, σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένη, πλήρης και χωρίς ζημιά.

Η συσκευασία είναι αυτή που συνήθως συνοδεύει τα προϊόντα και σε άριστη κατάσταση.

Ζητούμε τα προϊόντα να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία για να τα προστατεύουμε κατά τη μεταφορά σε εμάς.

Πρέπει μαζί με τα επιστρεφόμενα προϊόντα να είναι και όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν (π.χ. δελτίο ταυτότητας, τιμολόγιο, υλικό μάρκετινγκ ή οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό υλικό κ.λπ.).

Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στην αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων και του κόστους παράδοσης, θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε υπόψη την πρόθεσή σας να κάνετε ανάληψη και έχουμε λάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα. Κατ ‘εξαίρεση, δεν επιστρέφεται κανένα κόστος παράδοσης, εάν επιλέξετε άλλη μέθοδο παράδοσης από την κανονική παράδοση που προσφέρει η INTERRA TRADE .

Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού είτε με πιστωτική ή χρεωστική πιστωτική κάρτα. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού, θα πρέπει να τον αφήσετε στην INTERRA TRADE  αμέσως και γραπτώς.

  1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Δεν μπορείτε να αποχωρήσετε από την εμπορική σύμβαση σε περίπτωση προμήθειας αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίσατε εσείς ή στην περίπτωση προσαρμοσμένων προϊόντων.

  1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της INTERRA TRADE  καλύπτονται από σταθερή εγγύηση από τους προμηθευτές της INTERRA TRADE  ότι δεν υπάρχουν πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοκτησιών στην ΕΕ.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, επιστρέψτε το προϊόν που παραγγέλθηκε στην εταιρεία INTERRA TRADE  χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή και βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει το τιμολόγιο. Η INTERRA TRADE  θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει και να σας επιστρέψει το προϊόν. Δεδομένης της σύντομης διάρκειας αυτής της προσφοράς ενδέχεται να μην είναι δυνατή. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας επιστραφεί πλήρως το ποσό των χρημάτων που πληρώνετε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης προϊόντων, εκτός εάν επιλέξετε διαφορετική μέθοδο αποστολής εκτός από την τυπική μέθοδο αποστολής που προσφέρει η INTERRA TRADE .